Danh mục

Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 2347
  • Tháng hiện tại: 58118
  • Tổng lượt truy cập: 2981846

Video

Nông nghiệp phát triển

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

1. Tên giao dịch 
 
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam
 
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PHANO
 
- Trụ sở chính: Tầng 1, Ban Đào tạo, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
 
- Điện thoại: (043) 3216 162 Fax: (043) 32116 162
 
- Email: hoikhptntvn@gmail.com
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
 
Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO) thành lập theo quyết định số 
 
953/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 15 tháng 06 năm 2006, đăng ký điều lệ hoạt động số 1256/QĐ-BNV với Bộ Nội vụ.
 
3. Chức năng
 
Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp của các nhà khoa học, cá nhân là công dân Việt Nam và tổ chức quan tâm tới sự phát triển nông thôn, tự nguyện tham gia giúp đỡ nông dân và cộng đồng nông thôn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình phát triển nông thôn tổng hợp theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của chính quyền địa phương.Hội hỗ trợ nông dân bằng các hoạt động tư vấn về xây dựng các chương trình phát triển nông thôn, về cách làm ăn, về phát triển thể chế, nâng cao năng lực, đào tạo nâng cao tay nghề cho nông dân.
 
4. Nhiệm vụ
 
a. Nghiên cứu về nội dung công tác phát triển nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn
 
b. Giúp các cộng đồng nông thôn xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển nông thôn tổng hợp.
 
c. Tổ chức đào tạo nông dân về nghiệp vụ phát triển nông thôn, tiến hành khuyến nông kinh tế xã hội như phổ biến cách làm ăn và phát triển các thể chế nông thôn mới. Tư vấn hỗ trợ nông dân bằng cách phát triển kinh doanh thông qua các hình thức hợp tác mới, các xí nghiệp vừa và nhỏ...
 
d. Thực hiện các dịch vụ về phát triển nông thôn, về quản lý kinh doanh, làm công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm phát triển nông thôn tới người dân ở các vùng nông thôn.
 
e. Dịch vụ tư vấn phát triển các chuỗi giá trị trong nông nghiệp và nông thôn. 
 
f. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nông thôn.
 
5. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực
 
1. Tổ chức: Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam có đội ngũ khoa học có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông thôn, tổ chức nông dân, đào  tạo thị trường và Tư vấn phát triển các chuỗi giá trị.
 
 
Phano
0433 216 162

Thành viên