Danh mục

Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2547
  • Tháng hiện tại: 58318
  • Tổng lượt truy cập: 2982046

Video

Nông nghiệp phát triển
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
VIETNAM RURAL DEVELOPMENT SCIENCE ASSOCIATION
 
   

 
Địa chỉ:  An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: (844) 33216162       Fax: (844) 33216162
Website: www.phano.org.vn; E-mail: Hoikhptntvn@gmail.com
 
 
 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU 
 
I. GIỚI THIỆU
Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO) là một tổ chức nghề nghiệp cấp quốc gia, bao gồm các nhà khoa học, các cá nhân sẵn sàng hỗ trợ các nông dân nghèo và cộng đồng nông thôn xây dựng và cải thiện khả năng thực hiện các chương trình Phát triển nông thôn mới một cách bền vững.
Ban Chấp hành Trung ương Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam bao gồm 31 người.
PHANO hoạt động ở cấp quốc gia, hiện có 2 văn phòng ở Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh để Phát triển các hoạt động ở các miền của Đất Nước.
PHANO phát hành Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt nam nhằm mục tiêu phản biện các vấn đề liên quan đến chính sách nông nghiệp và nông thôn.
 
II. NHIỆM VỤ

PHANO hỗ trợ nông dân ở các địa phương thông qua tư vấn xây dựng các chương trình phục vụ phát triển nông thôn, về cách làm ăn, về phát triển thể chế, nâng cao năng lực đào tạo nâng cao tay nghề cho nông dân.

PHANO luôn nỗ lực hợp tác, liên kết  trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước để giúp đỡ, nâng cao năng lực cho nông dân và cộng đồng địa phương.

PHANO tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý (đương chức, hưu trí) có kinh nghiệm và khả năng tham gia nghiên cứu, phản biện các chương trình, dự án chính sách mà nhà nước đặt hàng.
PHANO có Văn bản thỏa thuận có thời hạn với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ NN và PTNT để tổ chức tham vấn các chính sách của các nhà khoa học, giúp Cục hoàn thiện trước khi trình Lãnh đạo Bộ, Chính phủ.
PHANO thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, phản biện chính sách NNNT
PHANO tổ chức các diễn đàn, hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin các vấn đề về chính sách NNNT để thiết để giúp Bộ NN và PTNT điều chỉnh chính sách phù hợp
PHANO xuất bản và phát hành rộng rãi Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn, góp phần phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
PHANO hỗ trợ và cộng tác để thúc đẩy sự hình thành các Chi hội tại các tỉnh, thành phố để liên kết lực lượng đông đảo trên cả nước, thực sự góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn tại Việt Nam.
III. QUAN ĐIỂM & CHIẾN LƯỢC
Trước hết, PHANO xác định các nội dung khoa học của việc phát triển nông thôn. Khoa học phát triển nông thôn là khoa học của hành động, cần sự tổng hợp của các môn khoa học. Hội sẽ tập hợp các nhà khoa học có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển nông thôn để xây dựng cơ sở khoa học cho phát triển nông thôn cho phù hợp với nước ta, đặc biệt trong việc triển khai chương trình Nông thôn mới của Đảng và chính phủ. Có ba thành của nền kinh tế nông thôn mà PHANO đề cập: nông nghiệp, phát triển nông thôn và nghiên cứu nông dân. 
Nông nghiệp là một ngành kinh tế, nó cũng cần phát triển để đảm bảo an ninh lương thực và để sản xuất thặng dư để đóng góp cho công nghiệp hoá. Khu vực nông thôn không chỉ có nông nghiệp mà còn có các ngành và xã hội dân cư nông thôn khác. Mục tiêu của phát triển nông thôn là phát triển khu vực nông thôn về mọi mặt chứ không phải chỉ có nông nghiệp. Những nghiên cứu gần đây về sinh kế của nông dân đã chỉ ra rằng nông dân có xu hướng đa dạng hóa sinh kế để tăng thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp. Vì vậy, phát triển nông thôn cần phải có một cách tiếp cận tích hợp và cần được thực hiện bởi các cộng đồng địa phương và chú ý đến sinh kế bền vững của nông dân.
Thứ hai, PHANO quan niệm phát triển nông thôn bền vững phải do cộng đồng quyết định, kết hợp mềm dẻo với các hỗ trợ từ bên ngoài và của nhà nước. Trong phát triển nông thôn, chúng tôi đã thấy rằng nông dân ở nhiều khu vực rất năng động. Họ tạo ra các tổ chức để đảm bảo hiệu quả phát triển cao, tiếp tục sự phát triển kinh tế hộ nông dân, nhiều hộ gia đình tầng lớp trung lưu trở thành trang trại gia đình trong sản xuất thương mại. Từ các làng nghề đang hoạt động, đã có nhiều cụm công nghiệp bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Sự xuất hiện của các tổ chức đa dạng thúc đẩy sự hình thành của thị trường nông thôn. Các tổ chức này được hình thành tự phát và không chính thức, không có sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhà nước. Các tổ chức này tạo thành vốn xã hội và là một yếu tố quan trọng song song với vốn con người. Chúng ta phải nghiên cứu và nhân rộng các nguồn vốn này, những nguồn vốn sẽ khởi động sự phát triển nông thôn một cách năng động để kết thúc việc đợi chờ chương trình từ trên xuống. Hội PHANO có thể hỗ trợ nông dân để giải quyết vấn đề của chính họ.
            Các nguyên tắc cho việc phát triển nông thôn là dựa vào cộng đồng của PHANO là:          - Tạo môi trường cho các thể chế: pháp luật, quy định, hỗ trợ chính phủ.
            - Củng cố tổ chức cộng đồng.
            - Nâng cao năng lực cho các cá nhân.
            - Kích thích sự đổi mới bằng các biện pháp linh hoạt.
Phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng cần được thực hiện bởi tổ chức nông dân ở các hình thức đa dạng để thích nghi với điều kiện và mức độ phát triển khác nhau của các địa phương. Trong nông nghiệp truyền thống, tổ chức nông dân cần thiết cho các hoạt động nông nghiệp ở cấp độ gia đình, các tổ chức này thường giải quyết mối quan hệ giữa các thành viên về tư liệu sản xuất như đất, nước. Trong những giai đoạn phát triển đầu tiên, nếu nông dân có nhu cầu chuyển đổi từ việc tự sản xuất sang sang sản xuất hàng hóa, các nhóm tổ chức nông dân cần phải được tổ chức để cung cấp các dịch vụ cung ứng đầu vào và đầu ra cho sản xuất nông nghiệp. Các hợp tác xã là hình thái cao nhất của hiệp hội nông dân. Tổ chức nông dân là cầu nối giữa các nhà sản xuất và các tác nhân khác trong môi trường kinh tế, thể chế và chính trị.
Các tổ chức nông dân do PHANO trợ giúp nhằm đạt được khả năng đảm nhiệm các chức năng sau đây:
1.  Là người đại diện và bảo vệ quyền lợi của người sản xuất cũng như các hiệp hội chuyên nghiệp;
2.  Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và kinh tế cho các thành viên;
3.  Quản lý tài nguyên thiên nhiên và tài sản như tài nguyên nước và đồng cỏ...;
4.  Hỗ trợ việc phát triển xã hội và địa phương.
 
 
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN LỰC
 
* BAN LÃNH ĐẠO
 
STT CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN
1 Chủ Tịch GS-TSKH Trần Duy Quý
2 Phó Chủ Tịch -   TS.  Đào Thế Anh
-   Ông Nguyễn Phượng Vỹ
-   Ông Tăng Minh Lộc
-   Ông Nguyễn An Tiêm
3 Tổng Thư Ký Ông Nguyễn Trung Tuấn
4 Trưởng Ban Kiểm Tra      TS. Trần Lê Hưng
5 Phó trưởng Ban Kiểm Tra      TS. Vũ Thị Ngọc Xuyến
6 Hội đồng cố vấn Ông Lê Huy Ngọ, Ông Nguyễn Văn Tri,     PGS. TS. Vũ Trọng Khải
 
* VĂN PHÒNG TW HỘI
Chủ tịch GS. TSKH. Trần Duy Quý
Phó Chủ tịch thường trực: TS. Đào Thế Anh
Tổng thư ký: ông Nguyễn Trung Tuấn
Chánh văn phòng: ThS. Trịnh Văn Tuấn
Kế toán trưởng: Bùi Thị Vân Thanh
*  VĂN PHÒNG 2: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM
 Phó chủ tịch Nguyễn Phượng Vỹ
 
* TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
- Tổng biên tập: GS.TSKH. Trần Duy Quý
- Phó tổng biên tập: TS. Đào Thế Anh, Phí Văn Kỷ, Phí Văn Điển
- Thư ký Tòa soạn: ThS. Lê Thủy Ngân
 
* BAN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
- Trưởng ban: TS. Đào Thế Anh
- Phó Ban thường trực: ThS. Hoàng Xuân Trường
- Chuyên viên: ThS. Trần Huệ Chi, KS. Lê Đức Công
- Chuyên gia: TS. Trần Ngọc Hùng, TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh, Ths. Nguyễn Ngọc Mai, ThS. Trương Thị Minh và trên 50 Hội viên của Phano trên toàn quốc.
 
*BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ
1 Đào Thế Anh Phó VT Viện Cây lương thực-CTP
2 Nguyễn Văn Bài Giám đốc Sở NN và PTNT Quảng Trị
3 Nguyễn Thế Bình Phân viện Phó Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp MN
4 Vũ Trọng Bình Ban kinh tế trung ương
5 Hoàng Văn Chính Hiệu trưởng trường cán bộ QLNN và PTNT I
6 Trần Lê Hưng Nguyên Hiệu trưởng trường cán bộ quản lý NN và PTNT I
7 Nguyễn Anh Kết Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà
8 Nguyễn Văn Luật Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lúa ĐBSCL
9 Tăng Minh Lộc Cục trưởng, Văn phòng CTMTQG Nông thôn mới
10 Trần Văn Minh Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Huế
11 Nguyễn Đăng Nghĩa Viện Nông hóa Thổ Nhưỡng
12 Nguyễn Mai Oanh Phân viện Chính sách Chiến lược Phát triển NNNT miền nam
13 Trương Văn Quang Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ NN và PTNT
14 Trần Duy Quý Nguyên Phó giám đốc Viện KHNNVN
15 Nguyễn Hữu Rong Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình
16 Tạ Minh Sơn Nguyên Viện trưởng Viện cây LT và CTP, Bộ NNPTNT
17 Lê Quốc Thanh Giám Đốc TT chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, Viện KHNNVN
18 Trần Đình Thao Trưởng khoa Khoa kinh tế NN và PTNT, Học viện NN Hà Nội
19 Mai Văn Thiết Ủy viên ban chấp hành trung ương hội khóa I
20 Lê Đức Thịnh Phó CT Cục kinh tế hợp tác và PTNT
21 Huỳnh Văn Thòn Tổng Giám đốc Công ty  BVTV An Giang
22 Đặng Thái Thuận Chuyên gia BVTV
23 Nguyễn An Tiêm Phân Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế NN
24 Bùi Tất Tiếp Nguyên Vụ Phó Vụ KH Bộ NN PTNT
25 Nguyễn Trung Tuấn Tổng thư ký hội KHPTNTVN khóa I
26 Trịnh Văn Tuấn Phó GĐ – TT Nghiên cứu và PTHTNN
27 Nguyễn Minh Trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Phân sinh hoc bồ đề 688
28 Chu Văn Triển Công ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Trọng Tín
29 Nguyễn Phượng Vỹ Nguyên Vụ trưởng vụ chính sách, Bộ NNPTNT
30 Vũ Thị Ngọc Xuyến Nguyên Hiệu trưởng trường CĐ NN và PTNT Nam Bộ, Bộ NNPTNT
 
V. MỘT SỐ THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN
1. Xuất bản Tạp chí KHPTNTVN
            Tạp chí KHPTNT có chỉ số ISSN và được đăng ký tại Hội đồng học hàm quốc gia, xuất bản 2 tháng/1 kỳ với số lượng 1500 bản, phát hành trên toàn quốc.
            Tạp chí KHPTNT là đối tác truyền thông của Văn phòng CTMTQG Nông thôn mới tại Bộ NN và PTNT.        Đến 7/2015, Tạp chí đã xuất bản được 19 số.
 
2. Các Hôi thảo chính sách
STT Tên hội thảo Năm Đối tác
1 Hội thảo quốc tế về Phát triển Du lịch nông thôn bền vững tại Bắc Kan 8/2012 Quỹ vì sự tiến bộ con người (FPH, Thụy sỹ)
2 Hội thảo quốc tế Phát triển nông thôn bền vững tại Hà nội 9/2013 Bộ NNPTNT và FAO
3 Hội thảo Kinh nghiệm về du lịch nông nghiệp, nông thôn tại Mai châu 3/2014 FPH, Viện kinh tế Việt nam
4 Các Hội thảo của Liên minh nông nghiệp bao gồm PHANO, VERP, ISEE, IPSARD. 2014 OXFAM
5 Hội thảo Phát triển bền vững tại Đồng tháp 10/2014 FPH, TT Trí Việt, UBND Đồng tháp
6 Hội thảo quốc tế Hợp tác xã nông nghiệp và các hình thức kinh tế hợp tác khác trong nông nghiệp 5/2015 WB, Bộ NNPTNT, MPI, VCA
7 Diễn đàn Lãnh đạo Tổ chức nông dân 7/2015 Bộ NNPTNT, Liên minh NN
8 Hội thảo quốc tế Góp ý Nghị định về HTX Nông nghiệp 8/2015 FAO, Bộ NNPTNT
 
3. Các đề tài nghiên cứu, tư vấn đã thực hiện
STT Tên Thời Gian Đối tác
1 Tăng cường năng lực về xúc tiến thương mại nông sản cho HTX Cốc Thành 2007-2009 JICA (Nhật Bản), Đại học Tokyo
2 Tư vấn quyết định 10 chương trình áp dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ vào sản xuất 2008- 2010 UBND tỉnh Sơn La
3 Tư vấn Dự án phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Sơn La 2009 AFD, UBND tỉnh Sơn La
4 Tư vấn phát triển sản xuất chè tỉnh Phú thọ 2009 AFD, UBND tỉnh Phú Thọ
5 Đánh giá sự tác động và giải pháp của chính sách xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Hòa Bình. 2009-2010 Sở KHCN Hòa Bình
6 Tư vấn phát triển chuỗi giá trị lợn tại 50 xã nghèo Hà Tĩnh 2011 IFAD, Dự án IMPP Hà Tĩnh
7 Tư vấn Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 2011 IFAD, Dự án 3PAD
8 Xây dựng hệ thống văn bản, các quy chế phục vụ công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể thịt bò H’mông Cao Bằng 2011-2012 IFAD, Dự án PT kinh doanh với người ghèo Cao Bằng
9 Phân tích 7 chuỗi giá trị nông sản tại Đắc nông 2012-2013 IFAD, Dự án 3EM Đắc nông
10 Khảo sát đánh giá sâu 30 trang trại điển hình quy mô lớn 2013
 
Cục kinh tế HT và PTNT
11 Tư vấn xây dựng lựa chọn chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống kinh tế trang trại tiếp cận theo định hướng thị trường 2013
 
Cục kinh tế HT và PTNT
12 Đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong chọn tạo giống lúa và sản xuất  lúa gạo tại miền bắc và duyên hải miền trung 2014
 
Bộ KHCN, Công ty giống cây trồng TW
 
13 Dự án Phát triển du lịch Nông thôn bền vững- Trao đổi và đào tạo 2013- 2014 FPH 
 
14 Dự  án Nghiên cứu HTNN và tác động của Biến đổi khí hậu 2014 IUTC và AgroParisTech (Pháp)
15 Dự án vùng Mạng lưới nông nghiệp sinh thái các nước Me kong 2015-2017 AFD, GRET (Lao)
 
4. Dịch vụ tư vấn và đào tạo
1.      Nghiên cứu chuỗi giá trị, thị trường nông sản, xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cho nông dân nhỏ, đặc biệt vùng khó khăn, dân tộc;
2.     Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ thương hiệu cho hàng nông, lâm, thủy sản;  đảm bảo VSAT thực phẩm, truy xuất nguồn gố, giảm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu…
3.     Phát triển tổ chức nông dân (HTX, Tổ hợp tác, Hội chuyên ngành...), hướng thị trường
4.    Đào tạo tư vấn về năng lực kinh doanh cho lãnh đạo tổ chức nông dân với phương pháp Sản xuất-Kinh doanh NN tại chỗ (FBS)
5.    Tư vấn đào tạo lập kế hoạch thôn bản (VDP) và xã (CDP);
 
Phano
0433 216 162

Thành viên