GIÁO DỤC

THÀNH LẬP "DIỄN ĐÀN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HOA LAN VIỆT NAM"

Sáng ngày 6/5/2021, tại Hà Nội, sau khi nghe Văn phòng Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) báo cáo về việc cần thiết phải thành lập Diễn đàn Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam trực thuộc PHANO làm tổ chức tiền thân tiến tới thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Hoa lan Việt Nam theo quy định của pháp luật