GIÁO DỤC

4 LƯU Ý GIÚP BẠN ĐẦU TƯ AN TOÀN - HIỆU QUẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tại các thị trường khác trên thế giới, cổ phiếu và chứng khoán đang được đánh giá là những kênh đầu tư có mức sinh lời cao nhất và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên kênh đầu tư này vẫn rất rủi ro cho người mới, dưới đây là 4 lưu ý giúp bạn đầu tư chứng khoán an toàn và hiệu quả hơn.