GIÁO DỤC

Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Chân dung một con người trong đổi mới, sáng tạo phát triển nông nghiệp”

Sáng 29/12/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim ngọc – Chân dung một con người trong đổi mới, sáng tạo phát triển nông nghiệp”. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài tham luận của Nhóm tác giả: PGS. TS Đào Thế Anh, GS. TS Nguyễn Tử Siêm và TS Lê Thành Ý thuộc Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO.