GIÁO DỤC

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: Điểm mới trong tuyển sinh hệ chính quy năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh 22 ngành và chuyên ngành với 1.680 chỉ tiêu, thông qua 5 phương thức xét tuyển, mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh quan tâm đăng ký vào trường.