GIÁO DỤC

CHÀNG THANH NIÊN NGUYỄN HUỲNH DỨT GIÚP NÔNG DÂN LÀM GIÀU TỪ CHƯNG CẤT TINH DẦU

Có một công việc ổn định, nhiều cơ hội tiếp cận và làm việc với các dự án nước ngoài, Nguyễn Huỳnh Dứt (Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp) đã chọn được mô hình phù hợp và giúp nông dân cùng phát triển đó là sản xuất tinh dầu trên chính quê hương của những người nông dân bằng với những kiến thức mà anh đã tích lũy chuyễn giao và hướng dẫn bà con nông dân áp dụng thực hiện.