GIÁO DỤC

CORDLIFE TẶNG KHÁCH HÀNG LỢI ÍCH KÉP KHI LƯU TRỮ MÁU CUỐNG RỐN

Cordlife vừa thông báo tặng gói sàng lọc nước tiểu khô MetaScreen cho trẻ sơ sinh cùng chương trình hấp dẫn khi lưu trữ máu cuống rốn 25 năm cho trẻ tại ngân hàng máu cuống rốn Singapore.