GIÁO DỤC

Quĩ lớn nhất VinaCapital tăng mạnh đầu tư vào ACB

Theo báo cáo đầu tư tháng 10, mã cổ phiếu ACB xuất hiện trong top 10 khoản đầu tư của VinaCapital Vietnam Opportunity Fund với qui mô 4,9% NAV của quĩ, tương đương khoảng 46,3 triệu USD.