GIÁO DỤC

NSND Thu Hà: Dành trọn tình yêu cho nghệ thuật biên đạo múa

Ngày 19/5/2023, Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật.