GIÁO DỤC

Lễ ký kết hợp tác Chuỗi nhượng quyền Spa Cerabe với 7 chủ Spa

Sáng ngày 18/01/2022, tại trụ sở chính Công ty TNHH Tập đoàn Cerabe đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe và 7 Chủ Spa với chương trình hợp tác thoả thuận toàn diện về vốn đầu tư, chính sách khi hợp tác cùng Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe.