GIÁO DỤC

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Hỗ trợ tối đa cho người lao động

Trong 10 tháng đầu năm 2020, cả nước có 881.895 người được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 85.635 người so với cùng kỳ năm 2019. Con số này cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã từng bước trở thành “điểm tựa” hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) mất việc.