GIÁO DỤC

Những kỳ quan và Di sản của nhân loại: Tượng Helios

Được liệt kể là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, bức tượng Thần mặt trời Helios được nhắc đến nhiều lần trong sử sách thời trung cổ. Tuy nhiên bức tượng đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi 1 trận động đất sau 66 năm tồn tại.