GIÁO DỤC

Săn rêu ở biển Cổ Thạch

Có một nơi đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh mà bạn nên ghé qua khi đến Bình Thuận, đó chính là biển Cổ Thạch.