GIÁO DỤC

Liên minh ôtô Renault-Nissan-Mitsubishi có nguy cơ tan rã

Nissan dường như muốn bán một phần hoặc toàn bộ lượng cổ phần Mitsubishi Motors Corporation mình đang nắm giữ.