GIÁO DỤC

Cận cảnh Mitsubishi Eclipse Cross facelift - cốp rộng, thiết kế đẹp

Mitsubishi Eclipse Cross facelift sẽ được bán ra từ đầu tháng 12 tới. Xe được tái thiết kế với khoang hành lý rộng rãi hơn.