GIÁO DỤC

Những mẫu xe bị lấy trộm nhiều nhất tại Mỹ năm 2019

Toyota Camry, Honda Civic hay Ford F-Series nằm trong số những mẫu xe bị lấy trộm nhiều nhất tại Mỹ năm 2019.