GIÁO DỤC

Bộ sưu tập "999 Luxury Villa Styles" chính thức ra mắt vào tháng 4/2022

Với tên gọi như vậy nhưng thực ra đến thời điểm này bộ sưu tập (BST) đã đạt trên 5000 mẫu nhà với nhiều thể loại nhà thấp tầng khác nhau