GIÁO DỤC

Vương Xuân Nguyên

Sinh ra từ một làng quê nghèo của Phủ Quốc, vào cuối năm năm 90 của thế kỷ trước, chàng trai Vương Xuân Nguyên ra Hà Nội học đại học tại Học Viên Ngân Hàng. Trong những năm này, ông đã gặp nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN. Từ đây, ông bắt đầu bước chân vào hoạt động báo chí cùng một số cây viết lớn của làng báo chí cách mạng Việt Nam.