GIÁO DỤC

Bảo tồn nét đẹp văn hóa Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 16-2, tại đền Lưu Phái (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) diễn ra Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu với nghi lễ hầu đồng do Nghệ nhân dân gian Nguyễn Tiến Nghĩa thực hiện, với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần đầu tư Laicity Việt Nam.